Пластмасови каси и еднократни опаковки Гама Пласт БГ

Bulgarian English German Greek Romanian Russian Turkish

Контакти

Отдел Продажби:
тел.: 032 62 93 47
GSM: 0878 27 86 84


e-mail:
gamaplastbg@abv.bg

Сертификати

Cert.O-1304, GAMA PLAST BG LTD Bulgarian

 

Cert.O-1304, GAMA PLAST BG LTD

 

CERT-2015 GAMAPLAST_BG_LTD

 

CERT-14001 GAMAPLAST_BG_LTD

 

CERT-18001 GAMAPLAST_BG_LTD

 

Удостоверения

EKO BUL

 

 

 

Намерете ни във Facebook

Нашите продукти

Проекти

 • Гама Пласт БГ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0626-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
  Гама Пласт БГ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0626-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

  На 25.01.2021г. Гама Пласт БГ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0626-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

  Отпусната помощ по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездни средства ще има положителен ефект върху предприятието във връзка с преодоляване на последиците от COVID-19 върху дейността му.

  Продължава...
 • Проект № BG05M9OP001-1.008-1492-C02 „Съвременни и безопасни условия на труд в Гама Пласт БГ ООД“

  На 18.11.2017г. стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1492-C02 „Съвременни и безопасни условия на труд в Гама Пласт БГ ООД“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Проектът е с продължителност 18 месеца.

  Обща цел на проекта е свързана с подобряване на работната среда в предприятията, в т.ч. и в Гама Пласт БГ ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави форми на организация на труд, и управление на човешките ресурси. Проектът цели и насърчаване на географската мобилност и заетостта на работната сила в България чрез организиране на транспорт на заетите лица във фирмата.

  Продължава...
Още новини

Инструментален цех

Цех за Шприцформи

Цех за Шприцформи

На площ от 1300 м² във фабрика Гамапласт БГ е раз...

Прочети още...

Шприцформи

Шприцформи

Шприцформи

ГамаПласт БГ ООД е сред водещите и утвърдени фирми...

Прочети още...

Цех за пластмаси

Цех за пластмасови изделия

Цех за пластмасови изделия

Цехът за производство на пластмасови изделия прои...

Прочети още...